Home » Kategorie » Drewniany kościół w Czamaninku

Odnowiony, drewniany kościół można spotkać w miejscowości Czamaninek (na południe od Topólki).

Historia. Kaplica p.w. Świętego Hieronima z 1773 r. Zbudowana z fundacji Józefa Karnkowskiego starosty mokrskiego, przez mistrza ciesielskiego Bogusława Rogowskiego. Wieżyczka pochodzi z 1920 r. Zmiana pokrycia dachowego z gontu na blachę w 1939 r. Remontowana w 1965 i 1992 r.

Budowa i wyposażenie. Kaplica drewniana konstrukcji zrębowej. Orientowana. Salowa, bez wyodrębnionego prezbiterium z nawy, zamknięta trójbocznie. Z boku nawy zakrystia. Wieża czworoboczna nadbudowana nad nawą w górnej kondygnacji węższa. Zwieńczona daszkiem namiotowym. Dach jednokalenicowy, kryty blachą z wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz stropy płaskie z fasetą. Chór muzyczny wsparty na czterech słupach. Ołtarz główny rokokowy z 2 poł. XVIII w. Dzwonnica drewniana typu krosnowego. Zwieńczona blaszanym dachem czterospadowym.

KosciolCzamaninek

KosciolCzamaninek3

KosciolCzamaninek2

Źródło: http://www.kosciolydrewniane.pl/pages/drewniane/czaman.html

foto: http://gluszynskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *